INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

109 GODINA ZAJEDNO, 19052014. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Kantonima

Zahtjevi SSS BiH za Protest 30. maja 2013. godine

Parlament Federacije BiH

Ured Visokog predstavnika (OHR)

Predsjednik Federacije BiH

Predsjedništvo BiH

Vlada Federacije BiH

Text Box: R E Z O L U C I J A 
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
Text Box: Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH na 2. vanrednoj sjednici, održanoj 22. juna 2015.godine, razmatrao je novonastalu situaciju koja je prouzrokovana pojavom teksta Zakona o radu od 18. juna 2015. godine, te u vezi pregovora Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH, koji su se, prema dogovoru sa sastanka Kolegija ESVFBiH od 03.06.2015. godine, trebali održati 23.06.2015.godine, donosi slijedeće

Z A K L J U Č K E

1. Obavezuje se Pregovarački tim SSSBiH da ispoštuje zaključke Kolegija ESVFBiH i 23.06.2015. godine prisustvuje sastanku sa Udruženjem poslodavaca FBiH na kojem:

a. neće pristupiti pregovorima ni o verziji Zakona o radu od novembra 2012. godine, ni o verziji od juna 2015. godine;

b. će zatražiti od Udruženja poslodavaca FBiH da Udruženje poslodavaca FBiH i SSSBiH zajedno upute dopis Vladi FBiH sa zahtjevom da se jasno očituje o kojoj verziji Zakona o radu treba pregovarati i da li će verzija iz juna 2015. godine doživjeti nove izmjene, te da socijalnim partnerima zvanično dostavi tekst ZOR o kojem treba voditi pregovore.

2. Obavezuje se Delegacija SSSBiH u ESVFBiH da na sjednici ESVFBiH, zakazanoj za 01. juli 2015.godine, sa dnevnog reda navedene sjednice skine Zakon o radu i traži da pregovori otpočnu dva mjeseca nakon što Vlada FBiH dostavi zvaničnu verziju teksta ZOR;

3. Da se prije aktivnosti vezanih za ZOR obavezno donesu zakoni o socijalnom zbrinjavanju radnika.

4. Glavni odbor SSSBiH oštro osuđuje Vladu Federacije BiH zbog toga što je, bez javne rasprave, dala saglasnost na usvajanje Reformske agende za BiH koja sadrži elemente koji su protiv građana BiH i radničkih prava, te zbog jednostranog mijenjanja teksta Zakona o radu i odnosa prema Savezu samostalnih sindikata BiH kao socijalnom partneru.	

		                          DOPREDSJEDNIK
		
		Selvedin Šatorović, s.r.

ZAKLJUČCI

DRUGE VANREDNE SJEDNICE

 GLAVNOG ODBORA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BIH

Text Box: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine poziva sve svoje članove i članice da daju podršku kolegama i kolegicama iz „Dita“ Tuzla i da se kupovinom proizvoda ove kompanije solidarišu s njima. Kao što je poznato, radnici i radnice ovog nekadašnjeg giganta su nakon tri godine odlučili da sudbinu uzmu u svoje ruke i da pokrenu proizvodnju. Najmanje što svako od nas može uraditi je da, prilikom kupovine deterdženata i sredstava za čišćenje, svaki naredni put sa police uzme proizvod „Dita“ Tuzla. 
Ovom prilikom odajemo priznanje trgovačkim lancima „Bingo“ i „Konzum“ koji su prepoznali vrijednost projekta pokrenutog od strane radnika i radnica. Pozivamo i ostale da im se pridruže i na taj način daju svoj doprinos u potpunoj revitalizaciji ove kompanije. Savez samostalnih sindikata BiH će nastaviti davati svoju podršku svim projektima koji su usmjereni na oživljavanje bh. ekonomije i dizanje iz pepela nekadašnjih privrednih giganata.
Kupovinom proizvoda „Dita“ Tuzla podržavamo ne samo radnike i radnice u toj firmi, već i članove njihovih porodica, čija egzistencija ovisi o uspješnosti poslovanja, ali i kompletnu privredu u Federaciji BiH. 

Kupujmo domaće, kupujmo prizvode „Dita“ Tuzla!!!

Podržimo radnike i radnice „Dite“ kupujući njihove proizvode

Text Box: Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH, Selvedin Šatorović, izjavio je večeras na press-konferenciji u Sarajevu da imaju saznanja da će Vlada FBiH, suprotno dosadašnjim dogovorima, pokušati usvojiti izmjene Zakona o radu kojim se umanjuju prava radnika po zahtjevima MMF-a i Svjetske banke do kraja juna.
On je istakao da je Predsjedništvo SSSBiH na današnjoj vanrednoj sjednici usvojilo zaključak kojim upozorava Vladu FBiH da će, ako pokuša usvojiti ZOR bez konsultacija sa SSSBiH, tražiti hitnu smjenu Vlade i organizirati proteste pred zgradom Vlade i Parlamenta FBiH.
Šatorović je podsjetio da u FBiH trenutno nema parlamentarne većine i da su u toku pregovori o njenom uspostavljanju, te upozorio političke partije i poslanike u Parlementu FBiH koji će možda činiti novu većinu da će, ukoliko budu glasali za ZOR po mjeri MMF-a i drugih međunarodnih institucija javno objaviti njihova imena kako bi radnici znali ko se u FBiH bori za radnike i građane a ko za svoje fotelje.
Dodao je da je SSSBiH spreman nastaviti pregovore s Udruženjem poslodavaca FBiH o tekstu zakona o radu iz 2012. koji im je zvanično dostavljen u formi nacrta iz Ministarstva rada i socijalne politike FBiH. 
Šatorović je poručio MMF-u, Svjetskoj banci, Delegaciji EU u BiH i drugim međunarodnim organizacijama uključenim u ovaj slučaj da su u BiH valjda zbog građana a ne zbog vlasti, te da ne zahtijevaju reforme koje će nas pretvoriti u robove i zavisnike krupnog kapitala, ukoliko su istinski prijatelji BiH.
Pozvao je članstvo SSSBiH da se pripremi za sve aktivnosti utvrđene Operativnim planom za sprječavanje usvajanja zakona o radu kojim se umanjuju prava radnika, uključujući dolazak u Sarajevo na proteste pred zgradom Vlade i Parlementa FBiH.
Šatorović je naglasio je da će na proteste pozvati i mlade jer predložene izmjene ZOR-a na najgori način tretiraju upravo mlade radnike, kao i penzionere jer ni sadašnji nivo penzija neće biti siguran.
Potcrtao je da reformska agenda sadrži mjere koje su gore čak i od onoga što zahtjeva MMF jer predviđa privatizaciju telekom operatera, elektro-energetskog sektora, šumskih i vodnih gazdinstava, dok bi radnici u roku jedne godine ostali bez kolektivnih ugovora, što je za SSSBiH neprihvatljivo. 

SSSBiH će tražiti smjenu Vlade FBiH i organizovati proteste ako donesu Zakon o radu bez konsultacija

Text Box: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, zajedno sa Sindikalnom podružnicom „Feroelektro“ d.d. Sarajevo uputio je danas dopis Visokom predstavniku u BiH Valentinu Inzku, tražeći od njega da potvrdi ili demantuje natpise koji su se proteklih dana mogli pročitati u medijima, a tiču se njegovog sastanka sa predstavnicima Stanić grupacije, odnosno davanja podrške u predmetu „Feroelektro“

Podsjećamo da je kupoprodajni ugovor sa grupacijom Stanić raskinut jer nisu poštivali obaveze iz ugovora, nenamjenski su koristili imovinu, bogatili se na račun radnika, koji i dan danas proživljavaju svakodnevnu agoniju. S toga i ovim putem pozivamo g-dina Inzka da se, ako ništa drugo, a onda bar suzdrži od davanja podrške ljudima za koje su sudovi rekli da su pprekršili zakon. To je najmanje što možete uraditi za obespravljene radnike „Feroelektro“ d.d. Sarajevo.

Služba za informisanje

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST