INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

110 GODINA ZAJEDNO, 19052015. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Text Box: R E Z O L U C I J A  
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
Text Box: Osvrt na nova rješenja u Prijedlogu zakona o radu kojim se umanjuju prava ili pogoršava radno-pravni status i položaj radnika u odnosu na važeći zakon

PRIJEDLOG OPĆEG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BIH

G-din Fadil Novalić

Premijer

Federacija Bosne i Hercegovine

Alipašina 41

BiH 71000 Sarajevo

E-mailom: premijer@fbihvlada.gov.ba

 

cc:

G-din Edin Mušić, Predsjedavajući Zastupničkog doma,

Federacija Bosne i Hercegovine

e-mail: edin.music@parlamentfbih.gov.ba

G-đa Lidija Bradara, Predsjedavajuća Doma naroda,

Federacija Bosne i Hercegovine

e-mail: lidija.bradara@parlamentfbih.gov.ba

 

19. januar 2016. godine

PERC/AL

 

 

Prijedlog amandmana na Zakon o radu

 

 

Poštovani premijeru,

 

Ponovo izražavamo duboku zabrinutost zbog informacije koju smo dobili od naše članice iz Bosne i Hercegovine u kojoj se navodi da Vlada radi na izmjenama Zakona o radu na netransparentan način i izvan postojećih kanala za socijalni dijalog. Izmjene ovog važnog zakona bi imale ozbiljan utjecaj na radna i socijalna prava, politiku zapošljavanja i radne odnose. Stoga je otvoren i istinski socijalni dijalog neophodan kako bi se izbjegle nepotrebne tenzije i konflikti u društvu.

 

Međunarodna konfederacija sindikata podržava napore predstavnika sindikata u Bosni i Hercegovini da daju doprinos procesu i ponavlja svoj poziv Vladi iskazan u dopisu koji smo Vam poslali u julu 2015. godine (u prilogu). Snažno Vas pozivamo da se uključite u odgovoran i efiksan socijalni dijalog uz poštivanje političkih i zakonskih procesa, a uz puno poštivanje svih socijalnih partnera. Prema normama MOR-a osnovno je da predstavljanju nacrta legislative, koja će utjecati na kolektivno pregovaranje ili uslove zapošljavanja, trebaju prethoditi pune i detaljne konsultacije sa odgovarajućim organizacijama radnika i poslodavaca.

 

Zapravo, nekoliko odredbi prijedloga izmjena predstavlja jasno kršenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Određene odredbe bi, ukoliko budu usvojene, ozbiljno potkopale prava garantovana Konvencijom MOR-a br. 98. o kolektivnom pregovaranju, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala. Na primjer, prijedlog izmjena koji se odnosi na ukidanje najpovoljnijeg prava iz člana 19. Zakona o radu. Komitet eksperata MOR-a je u nekoliko navrata naglasio da to ima ozbiljan štetan utjecaj na osnove kolektivnog pregovaranja. Uz to, prijedlog izmjena koji se tiče člana 137 (1) predlaže da će zaključivanje kolektivnih ugovora biti uslovljeno time da li se mogu smatrati opravdanim u svjetlu vladinih socijalno-ekonomskih politika. Komitet za slobodu udruživanja MOR-a je naglasio da zahtijevanje prethodnog odborenja od strane vlasti iz ekonomskih razloga nije u skladu sa Konvencijom  broj 98.

 

Nacrt izmjena u vezi sa članom 94. nadalje propisuje da će učešće u nelegalnom štrajku postati opravdana osnova za otkaz u budućnosti. To je posebno zabrinjavajuće ukoliko se zna da je Bosna i Hercegovina već kritikovana od strane MOR-ovog Komiteta eksperata zbog neusklađivanja zakonskih propisa o štrajku sa Konvencijom broj 87. Stoga smo vrlo zabrinuti da će izmjene predstavljati rizik za radnike koji učestvuju u legitimnim štrajkovima.

 

Informisat ćemo sve relevantne institucije o konstantnom nepoštivanju principa socijalnog dijaloga i sindikalnih prava u Bosni i Hercegovini.

 

Iskreno Vaša,

 

Sharan Burrow

Generalni sekretar

Text Box: U Sarajevu će se sutra, 23.01.2016. godine održati 7. Vanredna sjednica Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine sa početkom u 11:00 sati. Tema su trenutno stanje i aktivnosti u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH.

Tim povodom će se u 12:30, u Velikoj sali Doma sindikata, održati i Konferencija za medije, na kojoj će se prisutnima obratiti predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović.

Poziv na Konferenciju za medije

MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA

 

22. januar 2016. godine

 

G-din Ismet Bajramović

predsjednik SSSBiH

 

Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

             Poštovani g-dine Bajramović,

 

             Hvala za pismo od 18. januara 2016. godine u kojem ste izrazili zabrinutost sindikata u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog procesa pripreme Prijedloga izmjena i dopuna nedavno usvojenog Zakona o radu, kao i mogućim smjerom u kojem bi se ovaj proces mogao odvijati u budućnosti. Vaše pismo indicira da je Vlada propustila da uključi reprezentativne organizacije radnika i poslodavaca u proces konsultacija i da im je bilo onemogućeno da daju komentare i predlože rješenja na predložene amandmane.

 

             Razumijemo prirodu i važnost vaše zabrinutosti za razvoj efikasnog sistema radnih odnosa i potrebu za dovoljan konsenzus među stranama uključenim u takva strateška pitanja. MOR sistematično naglašava istinski socijalni dijalog kao glavnog pokretača za stabilna i održiva rješenja  u teškim situacijama. Izostanak učestvovanja u pravilnoj razmjeni mišljenja i interesa predstavlja opasnost da dodje do podizanja nepotrebnih tenzija i dodatnog komplikovanja već izazovnog okruženja.

 

             S tim u vezi, savjetujemo sva tri partnera da pod hitno organizuju pregovore i daju šansu socijalnom dijalogu, te da uzmu dovoljno vremena koje je potrebno da se pojednostave trenutna razmimoilaženja. MOR je spreman da ponudi svoju stručnost i usluge i na taj način doprinese stabilizaciji i unaprjeđenju sistema radnih odnosa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Podrška MOR-a se može fokusirati i na jačanje mehanizama tripartitnog socijalnog dijaloga i procesa zasnovanih na medjusobnom uvažavanju i priznavanju, kao i na suštinska pitanja oko kojih postoje nesuglasice, a koja ste naveli u svom pismu i koja su u vezi sa standardima MOR-a, sudskom praksom i poznavanjem postojećih praksi u evropskom i globalnom kontekstu. Takođe, možemo obezbijediti i daljnje pojašnjavanje uloge i prostora za uključivanje vlade i socijalnih partnera u kolektivno pregovaranje u javnom i privatnom sektoru.

 

             Takođe smo spremni razgovarati o daljnjoj dugoročnoj savjetodavanoj i tehničkoj podršci u zavisnosti od rezultata trenutnog procesa i narednim koracima koje sindikat odluči napraviti.

 

             Iskreno Vaš,

 

Antonio Graziosi

Direktor