INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

109 GODINA ZAJEDNO, 19052014. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Kantonima

Zahtjevi SSS BiH za Protest 30. maja 2013. godine

Parlament Federacije BiH

Ured Visokog predstavnika (OHR)

Predsjednik Federacije BiH

Predsjedništvo BiH

Vlada Federacije BiH

Zajednicke institucije i izvršne vlasti BiH

Text Box: R E Z O L U C I J A  
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
Text Box: U vrijeme kada svjetski kapitalisti sve više podsjećaju na robovlasnike i sve manje vode računa o osnovnim ljudskim pravima radnika za svaku pohvalu je obraćanje koje je imao papa Franjo u Strasbourgu. Otvoreno i bez kalkulisanja je, prije svega, pozvao na mir, ali i ukazao na sve izraženiji pesimizam i neravnopravnost koji vladaju Evropom. U žiži interesovanja svih onih koji se bave politikom, ali i privredom mora biti čovjek, njegovo dostojanstvo i njegova prava. “Evropa polako gubi svoju dušu i gubi humanistički duh koji je u njezinoj srži. Evropska unija se širi, ali povjerenje u nju pada”, rekao je Papa. SSSBiH posebno pozdravlja spremnost Pape da u žižu svog govora stavi zaštitu prava radnika, pitanje njihovog dostojanstva, te poziv da se prava radnika poboljšaju umjesto što se svakodnevno umanjuju i pogoršavaju. Bolja prava radnika su garant boljeg i dostojanstvenijeg života i njih i njihovih porodica.

Na svakom od nas je odgovornost da potrošački duh koji je odavno počeo preovladavati našom svakodnevnicom svedemo na nivo na kojem neće biti suprotan osnovnim postulatima dostojanstvenog života. Posebnu brigu moramo posvetiti onima koji su na margini društva, jer oni zaslužuju i trebaju posebnu pažnju i brigu. Takođe se moramo odlučno uhvatiti u koštac sa nezaposlenošću i sa beznadjem koje je zavladalo posebno medju mladim ljudima. Ovom prilikom pozivamo i sve domaće političare i poslodavce da se u svom radu vode postulatima navedenim u govoru pape Franje.

SSSBiH pozdravlja govor pape Franje u Strasbourgu

Text Box: Godinama radnici “Petrol” d.d. Ljubuški ukazuju na brojne nezakonitosti koje se dešavaju u ovoj firmi od trenutka kada je 1998. godine izvršena dokapitalizacija. Iako su sve nadležne institucije do sada u više navrata upozoravane na kršenje zakona, neuplaćivanje poreza i dadžbina prema državi, te zloupotrebe državnog kapitala u firmi, nažalost do danas niko od nadležnih nije poduzeo ništa konkretno da, prije svega, zaštiti imovinu Federacije BiH, odnosno njenih građana, niti prava radnika i radnica u ovoj firmi.

Na zahtjev Sindikalne organizacije “Petrol” d.d. Ljubuški danas su u Sarajevu održani sastanci u Vladi Federacije BiH i Savezu samostalnih sindikata BiH. Savjetnik premijera FBiH se obavezao da u najkraćem mogućem roku organizuje sastanak na kojem će prisustvovati premijer FBiH, predstavnici resornog ministarstva i svih nadležnih institucija, te predstavnici sindikata, a s ciljem da se imenuje predstavnik državnog kapitala u firmi, te konačno nadje rješenje za višegodišnje probleme koji su prisutni u ovoj firmi. 

Na sastanku u Savezu samostalnih sindikata BiH, kojem je, pored predsjednika SSSBiH Ismeta Bajramovića, prisustvovao i savjetnik iz Samostalnog sindikata radnika nafte i petrohemije, dogovoreno je da sindikat u punom kapacitetu podrži sve zahtjeve članova Sindikata “Petrol” d.d. Ljubuški, odnosno “Energopetrol” Mostar i zaštiti radno-pravni status svojih članova.

Sastanci predstavnika Sindikata “Petrol” d.d. Ljubuški u Vladi FBiH i SSSBiH

Text Box: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine daje punu podršku zaposlenicima KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo koji su nam se obratili i informisali nas o bezuspješnoj borbi za pet neisplaćenih plaća, te šest toplih obroka. Nesavjesnim radom v.d. direktora radnici su dovedeni na rub egzistencije. Zbog toga su bili prisiljeni stupiti u štrajk kako bi se izborili za svoja prava iz radnog odnosa. Podjsećamo, zaposlenici KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo su stupili u štrajk još 27.10.2014. godine. Nažalost ni do danas nije  došlo do okončanja agonije u kojoj se nalaze ovi radnici. Naprotiv, situacija se iz dana u dan dodatno usložnjava, jer v.d. direktora krši Zakon o štrajku FBiH, čime dovodi u pitanje sporazum o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, koji je i sam potpisao, te Zakon o radu FBiH, dajući naredebe zaposlenicima u računovodstvu da ne isplaćuju plaće radnicima. Također, Skupština preduzeća i Nadzorni odbor JKP „Veterinarske stanice“ d.o.o. Sarajevo svojim neradom ugrozili su život i zdravlje ljudi i životinja, jer nisu obezbijedili lijekove i opremu potrebnu za izvođenje hitnih intervencija, čime je direktno dovedeno u pitanje obavljanje i minimuma poslova po navedenom sporazumu. Nadalje, v.d. direktora ne pristupa rješavanju zahtjeva radnika u štrajku niti izvršava naredbe provedenog inspekcijskog nadzora. Napominjemo da su protiv v.d. direktora, članova Skupštine preduzeća i Nadzornog odbora podnesene krivične prijave. 

Imajući u vidu sve navedeno pitamo se ko pomenutim osobama daje pravo da se tako ponašaju prema radnicima dovodeći u pitanje kako egzistenciju radnika tako i život i zdravlje ljudi i životinja.

Očigledno je da se u ovom preduzeću provodi anarhija od strane najodgovornijih, a da nadležne institucije zatvaraju oči pred ovim problemom i prećutno legalizuju sistemsko uništavanje preduzeća koje je od kantonalnog značaja. 

Još jednom ističemo da podržavamo zahtjeve radnika, te tražimo i dajemo punu podršku  mjerama upućenim od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo prema Vladi Kantona Sarajevo za smjenu Nadzornog odbora i v.d. direktora ovog preduzeća, te da Ministar i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo poduzme sve zakonom propisane mjere kako bi se ovo preduzeće stavilo u funkciju.

Radnici „Veterinarske stanice“ d.o.o. traže smjenu v.d. direktora i isplatu zarađenih plaća