INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

110 GODINA ZAJEDNO, 19052015. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Text Box: R E Z O L U C I J A  
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH

 

  Predsjedništvo Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH je na svojoj 9. vanrednoj sjednici, održanoj 18. maja 2016. godine usvojilo sljedeće

 

Z A K L J U Č K E:

 

1. Zahtjevamo od Vlade Federacije BiH da hitno i bezuslovno stavi van snage Rješenje o oglašavanju ništavnim rješenja broj: 06-05-218/2016 od 13.5.2016. godine kojim su se proglasili ništavnim rješenja Federalnog ministarstva pravde o upisu i o promjeni  upisa u Registar udruženja FBiH Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH.

2. Zahtjevamo od Vlade Federacije BiH da odmah otpočnemo pregovore za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora, imajući u vidu rokove koji su definisani članom 182. Zakona o radu.

3. Zahtjevamo da u skladu sa zaključkom sa sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH održane 10. maja 2016. godine sva rješenja o reprezentativnosti ostaju na snazi.

* Insistiramo da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  hitno objavi sva rješenja o reprezntativnosti sindikata u Službenim novinama FBiH.

4. Do ispunjenja prethodnih zaključaka Delegacija SSSBiH u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH neće učestvovati u radu ESV FBiH o čemu je Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH donijelo prijedlog odluke SSSBiH, koju upućuje Glavnom odboru Saveza samostalnih sindikata BiH.

 

PREDSJEDNIK

mr. Ismet Bajramović

 

ZAKLJUČCI 9. VANREDNE SJEDNICE GLAVNOG ODBORA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BIH

Preneseno iz lista NAŠA RIJEČ

U ZENICI CENTRALNA BH MANIFESTACIJA OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG PRAZNIKA RADA

 

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, zajedno sa kolegama iz čitavog svijeta, i ove godine učestvuje u obilježavanju 7. oktobra - Međunarodnog dana dostojanstvenog rada. Radnici širom svijeta ovaj dan obilježavaju kao simbol borbe za sigurnost radnog mjesta, redovne plate, zdravstvenu, socijalnu i penzijsko-invalidsku zaštitu, mogućnost organizovanja u sindikate radi zaštite svojih interesa, te istinsko uključivanje u socijalni dijalog. Ove godine se 7. oktobar obilježava pod motom “Zaustavimo korporativnu pohlepu” i u akciji učestvuju sindikati iz više od 150 zemalja i teritorija širom svijeta.

 

Kao i prethodnih godina, ovaj dan, nažalost, dočekujemo u zemlji u kojoj ljudi svakodnevno ostaju bez posla, sve je veći broj onih koji za svoj rad ne primaju platu. Još uvijek smo plodno tlo za sve one koji žele kršiti ljudska i radnička prava zaposlenih, zemlja u kojoj postaje normalno da ljudi rade “na crno”, da nemaju zdravstvenu zaštitu, da rade subotama i nedjeljama bez naknade, da radni dan traje i po 15 sati. Vlasti u ovoj zemlji se konačno moraju uhvatiti u koštac sa svima onima koji vjeruju da su iznad zakona i da ne moraju poštivati radnička i ljudska prava.

7. oktobar – Svjetski dan dostojanstvenog rada