INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

109 GODINA ZAJEDNO, 19052014. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Kantonima

Zahtjevi SSS BiH za Protest 30. maja 2013. godine

Parlament Federacije BiH

Ured Visokog predstavnika (OHR)

Predsjednik Federacije BiH

Predsjedništvo BiH

Vlada Federacije BiH

Zajednicke institucije i izvršne vlasti BiH

Text Box: Forum žena Saveza samostalnih sindikata BiH, prisustvovao je treningu “Medijsko nastupanje kroz teoriju i praksu”, u organizaciji Friedrich Ebert Stiftunga, koji je održan u Neumu, od 06.—08. juna 2014.godine. Moderator je bio  Adnan Rondić, novinar  Al Jazeere, je između ostalog, ukazao na neke od vještina snalaženja pred kamerom.
Na treningu su učesnice imale priliku da, kroz praktičnu vježbu izvještavanja steknu  osnove za medijski nastup. Pored tog učestvovale su u  vježbi debate gdje su pokazale sposobnosti snalaženja  u pregovaranju.
Na kraju su ukazale kako su ovakvi teninzi potrebni, korisni i praktični, jer se većina, prije ili kasnije nađe u situaciji da javno govori.

Forum žena SSS BiH održao trening na temu:

“Medijsko nastupanje kroz teoriju i praksu"

Text Box: R E Z O L U C I J A  
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
Text Box: Zbog trenutne situacije u Bosni i Hercegovini, uzrokovane poplavama i klizištima, te činjenice da je u Federaciji Bosne i Hercegovine proglašeno stanje prirodne nesreće i da se veliki broj naših sugrađana, ali i članova sindikata suočio sa gubitkom imovine i svega što su godinama stvarali, Glavni odbor SSSBiH je na telefonskoj sjednici donio Odluku o odgađanju Generalnog štrajka upozorenja SSSBiH, koji je bio zakazan ua utorak, 27. maja 2014. godine.
Svi resursi Saveza samostalnih sindikata BiH i njegovih članica-granskih sindikata stavljeni su u službu pružanja pomoći ugroženom stanovništvu. Prioritet je omogućiti našim kolegicama i kolegama, ali i svim ugroženim stanovnicima Bosne i Hercegovine što brži povratak u normalan život.
Novi termin održavanja Generalnog štrajka upozorenja Saveza samostalnih sindikata BiH biće utvrđen  naknadno.

Savez samostalnih sindikata BiH odgodio Generalni štrajk upozorenja

Text Box: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine zahtijeva od premijera Tuzlanskog kantona, g-dina Bahrije Umihanića, da odmah iz skupštinske procedure povuče Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona. Pomenutim nacrtom, koji je spreman u tajnosti i bez ikakvih konsultacija sa sindikatom, direktno se narušavaju prava državnih službenika i namještenika. Naime, njegovim usvajanjem bi bez posla ostalo mnogo više od 40 zaposlenika, koliko je najavio i sam premijer Umihanić. Uz to, Nacrt je, bez ikakvog valjanog opravdanja i razloga, stavljen u hitnu proceduru, čime se očigledno želi iskoristiti vrijeme kampanje za njegovo usvajanje.
Sindikat neće dozvoliti da se u vrijeme predizborne kampanje bilo ko dodvorava glasačima tako što će umanjiti ili narušiti prava zaposlenika, odnosno članova sindikata. Uradit ćemo sve što je zakonom predvidjeno kako bismo zaštitili prava svakog našeg člana. Istovremeno, pozivamo premijera Tuzlanskog kantona da se angažuje na rješavanju problema u privredi i rješavanju pitanja zaposlenika koji ne primaju plate, nemaju uplaćene doprinose i ne mogu ostvariti zakonima utvrđena prava,  a da se zakoni, koji najdirektnije utječu na prava naših članova, donose uz konsultacije sa sindikatom.

SSSBiH zahtijeva povlačenje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona iz skupštinske procedure

Text Box: Sindikat penzionera Italije–CGIL u 90-im godinama, za vrijeme sukoba na Balkanu i poslije toga u periodu obnove, bio je prisutan na mnogim područjima pružajući solidarnost i humanitarnu pomoć, poštivajući sve strane u sporu.
	
Na dvadeset godina dugom  putu odnosi su se učvrstili i danas se vidi jedinstvo sindikata penzionera u saradnji za ujedinjenu Evropu, Evropu čije je društvo će biti jače. Svaka strana treba da preispita svoje stavove jer nam je sudbina iz dana u dan sve više zajednička.
	
Pitanja su to, izmedju ostaloga, koja Sindikat penzionera Italije – CGIL, u saradnji sa Sindikatom penzionera u Bosni i Hercegovini, namjerava dotaći tokom konferencije na stogodišnjici onih događaja koji su u Sarajevu doveli do remećenja evropske uravneteženosti.
	
U skladu sa tim obavještavamo vas da će se u Sarajevu 

u  ponedjeljak 22. septembara 2014. godine od 9:00 do 13:00 sati
u Hotelu “EUROPE”,  ul. Vladislava Škarića 5, održati Konferencija o temi:
“Aktivnosti Sindikata penzionera Italije na putevima solidarnosti”

SINDIKAT PENZIONERA ITALIJE CGIL