INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

109 GODINA ZAJEDNO, 19052014. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Kantonima

Zahtjevi SSS BiH za Protest 30. maja 2013. godine

Parlament Federacije BiH

Ured Visokog predstavnika (OHR)

Predsjednik Federacije BiH

Predsjedništvo BiH

Vlada Federacije BiH

Zajednicke institucije i izvršne vlasti BiH

Text Box: R E Z O L U C I J A  
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
Text Box: U Tuheljskim Toplicama (Republika Hrvatska), se 12-13. novembra 2014. godine održava sastanak Regionalnog sindikalnog savjeta „Solidarnost“, na kojem učestvuju lideri sindikata Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine predstavljaju predsjednik Ismet Bajramović i potpredsjednik Selvedin Šatorović.

Ovogodišnji sastanak RSS „Solidarnost“ posvećen je, izmedju ostalog, pronalasku metoda za interno i eksterno jačanje sindikata, privlačenje, zadržavanje i mobiliziranje članova sindikata. Učesnici su se posebno posvetili analizi nekadašnjih metoda sindikalnog djelovanja i aktivizma i mogućnosti njihove uspješne primjene u današanje vrijeme. Po završetku sastanka, članovi Regionalnog sindikalnog savjeta „Solidarnost“  učestvovat će u radu Međunarodne konferencije „Novi put za Hrvatsku i Evropu: Sindikalna strategija i akcijski plan“

Paralelno sa ovim sastankom održava se i sastanak Vijeća mladih RSS „Solidarnost“na kojem učestvuju predstavnici sekcija mladih sindikata iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Sastanak Regionalnog sindikalnog savjeta „Solidarnost“

Text Box: Poštovane kolegice i kolege, 
poštovane radnice i radnici,

Svjedoci smo da, nažalost, u posljednjih nekoliko sedmica konstantno raste broj naših kolegica i kolega koji su primorani da svoja osnovna radnička i ljudska prava traže na ulici, ispred zgrada raznih insitucija zakonodavne i izvršne vlasti, ambasadama različitih država... Osim što se s vremena na vrijeme pojave u nekom novinskom članku ili prilogu na nekoj od televizija, radnike Revoma iz Gredelja, Dite iz Tuzle, Bire iz Bihaća, Livnice čelika iz Tuzle, Feroelektra iz Sarajeva, Konjuha iz Živinica i mnoge druge ne vidi niko od predstavnika vlasti, ni ovih na odlasku niti novoizabranih. Tim, a i svim ostalim radnicima su još jedino ostala otvorena vrata sindikata i ta vrata se za njih nikada neće ni zatvoriti. I, upravo spremnost sindikata da stane u zaštitu i odbranu radničkih prava smeta mnogima. Smeta predstavnicima vlasti, političkih struktura, smeta poslodavcima, ali i mnogim medjunarodnim organizacijama koje svoja predstavništva imaju u Bosni i Hercegovini. Na sve se načine pokušava urušiti sindikalni pokret, kako bi se radnička klasa i konačno, u punom smislu, pretvorila u robove koji služe onima koji vladaju kapitalom.

I dok traju pregovori o formiranju novih koalicija, prave se razne križaljke, čini se sve da se pažnja javnosti skrene sa onih stvari koje su bitne. Konstatno traju pokušaji da se radnici bave samim sobom, da se sindikati bave jedni drugima, te da niko više ne spominje stvari koje su najbitnije za život jednog čovjeka – njegovopravo na rad, platu, zdravstveno i penziono osiguranje, socijalnu zaštitu. Takodje, sve su očigledniji pokušaji određenih političkih struktura da kreiraju kadrovsku politiku unutar sindikata i na taj način oslabe oštricu jedinog istinskog predstavnika radnika u Bosni i Hercegovini, a sve sa ciljem da se u najkraćem mogućem roku izmijene i Zakon o radu i ukinu kolektivni ugovori, ugovori na neodređeno vrijeme, te radnici ostanu bez adekvatne pravne zaštite.

Poštovani radnici, poštovane radnice,

Naša snaga je oduvijek bila u jedinstvu i medjusobnoj solidarnosti. Sada je vrijeme da ponovo zbijemo naše redove i odlučno se odupremo svim pokušajima da se na našu štetu izmijeni postojeće radno zakonodavstvo. Naše kolegice i kolege, koji su primorani svoja prava tražiti na ulici, trebaju našu podršku. Ne smijemo dozvoliti da njima manipulišu razni mešetari, interesne skupine, medjunarodne organizacije kojima je jedini cilj njihova korist i koji nikada nisu ponudili nijedno konkretno rješenja za probleme radnika koji su na ulici. Moramo biti svjesni da određene političke strukture i poslodavci žele nam dokuni naša stečena prava i time nas natjeraju da već sutra mi  budemo ti koji ćemo protestvovati ispred raznih institucija. Ne smijemo dozvoliti da se ostvare pokušaji da se medju nas unese razdor i na taj način oslabi sindikat. Moramo biti spremni odlučno reći ne pretvaranju radnika i radnica u robove i stati u odbranu Zakona o radu, kolektivnih ugovora, ugovora na neodređeno vrijeme, naših osnovnih radničkih i ljudskih prava. Sindikat je dobrovoljna organizacija i mi se isključivo finansiramo članarinom koju uplaćuju naši članovi. Oni, koji se formalno nazivaju sindikatima, ali su finansirani iz raznih centara moći, ne rade ništa da zaštite prava radnika, a na sve moguće načine pokušavaju oslabiti sve pokušaje pravih i istinskih sindikata da zaštite svoje članove. Naša je obaveza biti na čelu svih aktivnosti o kojima odluku donesu naši organi, uraditi sve što je u našoj moći da se očuvaju stečena prava radnika i iznađu rješenja za one kojima su ta prava narušena ili se ne poštuju.

Naša najveća snaga je naše jedinstvo!

										PREDSJEDNIK
										mr. Ismet Bajramović

RADNICIMA I RADNICAMA U BiH

Text Box: Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine boravi danas (20.11.2014. godine), zajedno sa predsjednikom Sindikata metalaca BiH Muhamedom Hadžićem, u Bihaću, gdje će se susresti sa radnicima kompanije BIRA. Cilj ove posjete je davanje podrške zahtjevima radnika i iznalaženje rješenja za tešku situaciju u kojoj se nalaze. SSSBiH će uraditi sve što je u njegovoj moći da zaštiti njihova osnovna radnička i ljudska prava, ted a se spriječi da radnici ostanu bez posla.

Podrška predsjednika SSSBiH radnicima BIRA Bihać