INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

109 GODINA ZAJEDNO, 19052014. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Kantonima

Zahtjevi SSS BiH za Protest 30. maja 2013. godine

Parlament Federacije BiH

Ured Visokog predstavnika (OHR)

Predsjednik Federacije BiH

Predsjedništvo BiH

Vlada Federacije BiH

Text Box: R E Z O L U C I J A 
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
Text Box: Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH je na svojoj 4. redovnoj sjednici, održanoj 15. decembra 2014.godine, između ostalog, pod tačkom 2. razmatrao ekonomsko-socijalni položaj članova Saveza samostalnih sindikata BiH i pod tačkom 3. Sporazum za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, te je, u vezi s tim, usvojio sljedeće 

Z A K L J U Č K E

Glavni odbor SSSBiH je spreman energično se suprotstaviti daljem urušavanju prava radnika. Takođe, Glavni odbor SSSBiH će zahtjevati od vlada na svim nivioma da se u budžetima predvide sredstva za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali bez posla.
Glavni odbor SSSBiH daje punu podršku zaključcima Grupacije industrijskih sindikata, usvojenih 2. decembra 2014. godine, i stavlja na raspolaganje sve resurse SSSBiH u cilju realizacije pomenutih zaključaka.
Glavni odbor SSSBiH će zahtijevati od mandatara Vlade Federacije BiH da prije izbora i imenovanja Vlade FBiH obavi sastanak sa delegacijom Saveza samostalnih sindikata BiH na kojem će se prezentovati najozbiljniji problemi sa kojim se suočavaju članice i članovi SSSBiH.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zahtijeva od rukovodstva SSSBiH da u što kraćem roku definiše mjere i plan djelovanja SSSBiH u narednom periodu.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zadužuje Predsjedništvo GO SSSBiH da odmah, a najkasnije do 15.01.2015. godine, pripremi prijedlog konkretnih sindikalnih akcija i mjera, koje će provoditi organi SSSBiH i organi granskih sindikata – članica SSSBiH, u slučaju da trenutna ili novoformirana parlamentarna većina u FBiH i trenutna ili novoformirana Vlada FBiH kroz izmjene i dopune Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, bez saglasnosti Glavnog odbora SSSBiH, posegne za umanjenjem stečenih prava radnika na način kako je definisano Sporazumom za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.
Glavni odbor SSSBiH zadužuje organe granskih sindikata – članica SSSBiH da odmah, a najkasnije do 31.01.2015. godine, pripreme prijedlog konkretnih sindikalnih akcija i mjera, koje će provoditi organi granskih sindikata – članica SSSBiH, u slučaju da trenutne ili novoformirane parlamentarne većine i trenutne ili novoformirane Vlade na svim nivoima kroz izmjene i dopune granskih kolektivnih ugovora, bez saglasnosti granskih sindikata SSSBiH, posegnu za umanjenjem stečenih prava radnika na način kako je definisano Sporazumom za rast i zapošljavanje u BiH.
Glavni odbor SSSBiH izražava punu spremnost da, u slučaju izmjena i dopuna Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, a bez saglasnosti SSSBiH, iskoristi sve raspoložive resurse SSS BiH i svih granskih sindikata – članica SSSBiH sa ciljem rušenja vlasti u BiH na svim nivoima.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zadužuje Predsjedništvo SSSBiH i predsjednike granskih sindikata – članica SSS BiH da, najkasnije do 16.01.2015. godine, odnosno 01.02.2015. godine, putem Stručne službe SSS BiH, o prijedlozima konkretnih sindikalnih akcija i mjera izvijesti članove organa SSSBiH i organa granskih sindikata – članica SSSBiH.
Glavni odbor SSSBiH ovlašćuje Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH za realizaciju gore navedenih mjera.

  PREDSJEDNIK
 mr. Ismet Bajramović

Zaključci Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH

Text Box: Iako je Skupština ZDK  donijela odluku o kreditnom zaduženju sredstvima iz MMF-a, preko 8000 radnika koji svoje plate primaju iz Budžeta, nemaju preciznu informaciju kada će dobiti novembarsku platu, ali i ostatak regresa za 2014.godinu. Na ovaj način oštro protestiramo i osuđujemo ponašanje Vlade ZDK čiji rad su u proteklom periodu obilježile brojne finansijske dubioze liječene preko leđa radnika, kao i  kreditna zaduženja koja su trošena u ko zna koje svrhe. Tragom informacija koje je obznanila Uprava za indirektno oporezivanje BiH o ubiranju PDV-a i njene konstatacije da nikad nije bio veći priliv sredstava, s razlogom jasno postavljamo pitanje: GDJE SU PARE? Da li će sredstva iz kredita biti usmjerena na plaćanje zaostalih obaveza na principu „ima l' mene tu u određenom procentu“? Ko je kriv što se te obaveze nisu ranije izmirile?  Ono što je posebno intrigantno jeste da, iako su postojala sredstva na računu Ze-do kantona,   nije isplaćen ostatak regresa uoči katoličkog blagdana Božića. Kakva se poruka šalje radnicima koji u Ze-do kantonu slave taj praznik? Naravno da nas argumentacija Vlade, koja će  kazati da je punjenje Budžeta manje od planiranog, ne zanima. Dovoljno smo školovani da znamo razlučiti šta je u Budžetu planirano, a šta je u Budžetu ostvarivo. Prilikom usvajanja Budžeta ZDK  za 2014. godinu jasno smo naglasili da ne podržavamo politički napuhane i u izborne svrhe koncipirane Budžete. 
Tražimo i zahtijevamo da se plata i sve zaostale naknade isplate ODMAH,  a ukoliko to odgovorni u Vladi ZDK ne ispoštuju sindikati će na svojim organima razmotriti mogućnost podnošenja krivičnih prijava zbog nepoštivanja isplata plata u zakonskom roku.   Ovim putem pozivamo premijera i ministricu finansija da jasno i bez obmanivanja preko 8000 radnika, kao što su to do sada radili, daju tačan datum isplate ostatka regresa, isplate novembarske plate i isplate toplog obroka i prevoza za decembar. I na kraju pozivamo političke stranke koje čine većinu u Skupštini ZDK da što prije formiraju novu vladu kako bi sindikat dobio socijalnog partnera i adresu za rješavanje nagomilanih problema. Time bi nas riješili agonije vladavine onih koji su razriješeni prije skoro godinu dana.

Sindikati traže isplatu plata i zaostalih naknada

Text Box: O aktivnostima i planovima Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, a u vezi sa zaustavljanjem procesa destrukcije obrazovnog sistema, nauke i kulture, te sve glasnijim pozivima na potpuno urušavanje radničkih prava kroz usvajanje novog Zakona o radu i ukidanje kolektivnih ugovora Glavni dobor je na sjednici održanoj 13.12.2014. godine usvojio zaključke.....

“SINDIKALNE AKTIVNOSTI PROTIV DALJNJE DESTRUKCIJE OBRAZOVANJA I RADNOG ZAKONODAVSTVA U BiH”

Text Box: Bez obzira što zvanični rezultati istrage o pogibiji radnika Famus- gradnja u centru Sarajeva, još nisu objavljeni, Savez samostalnih sindikata BiH, uz iskreno saućeše porodicama radnika, po ko zna koji put, ukazuje na pogubnost ne donošenja Zakona o zaštiti zdravlja na radu. Sve ćešče radnici ginu na svojim radnim mjestima jer se ne poštuju ni odredbe postojećih zakonskih rješenja. Novi Zakon o zaštiti zdravlja na radu čije donošenje Savez samostalnih sindikata BiH uporno traži godinama i u čijoj je izradi najdirektnije učestvovao u formi Nacrta stoji u ladicama organa vlasti još od 2008. godine. Poslodavci ističu da je taj zakon neprihvatljiv jer njegova provedba iziskuje finansijska sredstva. Pitamo se koliko koštaju životi radnika – građevinara, rudara, hemičara, metalaca...... i koliko radnika treba da pogine, povrijedi se ili razboli zbog ne donošenja adekvatnog zakona i ne preduzimanja, makar onih mjera zaštite koje postoje u određenim drugim zakonima.

Iako poginuli radnici u Centru Sarajeva nisu članovi Saveza samostalnih sindikata BiH jer u takvim privatnim firmama često radnici ne smiju organizovati sindikat morale su biti preduzete sve mjere zaštite kako bi se, u slučaju nesreće, sačuvali njihovi životi.

Nadamo se, da će pogibija, ovih radnika konačno probuditi svijest izvršne i zakonodavne vlasti da, nakon šest godina od utvrđivanja Nacrta, donese novi Zakon o zašiti zdravlja na radu, a inspekcije natjerati da, prije početka radova provjere da li su mjere zaštite preduzete. Za radnike i njihove porodice ništa ne znači utvrđivanje bilo kakvih činjenica kada se nesreća dogodi.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

sind_obraz_martText Box: Danas su radnici i radnice “Feroelektro” d.d. Sarajevo dobili najljepšu novogodišnju čestitiku. Naime, dostavljena im je presuda Općinskog suda u Sarajevu, kojom se, nakon jednog desetljeća, konačno raskida kupoprodajni ugovor sa firmom “Stanić-invest”. Punih 10 godina je trajala borba radnika i radnica da zaštite državnu imovinu u “Feroelektru” i da dokažu da su vlasnici “Stanić-investa” uradili sve da opljačkaju i unište ovu kompaniju, a da istovremeno nisu ispunili nijednu stavku iz kupoprodajnog ugovora. Presuda znači da je od 15. decembra 2014. godine, kada je donesena, “Feroelektro” d.d. Sarajevo ponovo u vlasništvu države i da je obaveza Federalnog ministarstva trgovine da uradi sve što je u njegovoj nadležnosti da tu imovinu zaštiti. To znači da nadležno ministarstvo treba, što je prije moguće, ući u posjed kompanije, napraviti cjelokupnu reviziju poslovanja posljednjih deset godina i u skladu sa nalazima revizorskih kuća podnijeti krivične prijave zbog višemilionske štete nanesene u vrijeme vladavine Stanića. 

Pozivamo nadležno ministarstvo da, u nakraćem mogućem roku, omogući radnicima i radnicama “Feroelektro” d.d. Sarajevo da više ne stoje ispred poslovnih zgrada, već da se vrate na svoja radna mjesta, pošteno rade i zarađuju plate kojima će izdržavati svoje porodice. Ovom prilikom ističemo i nesebičnu podršku Saveza samostalnih sindikata BiH, koji je sve vrijeme bio na strani radnika i radnika “Feroelektro” d.d. Sarajevo. Velika je ovo pobjeda za sve radnika i radnice u Bosni i Hercegovini i predstavlja dokaz da se poštena borba na kraju, ipak, isplati i da je potrebno istrajati u svojim nastojanjima da se pravda zadovolji.

Konačna pobjeda radnika i radnika “Feroelektro” d.d. Sarajevo