INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

109 GODINA ZAJEDNO, 19052014. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Kantonima

Zahtjevi SSS BiH za Protest 30. maja 2013. godine

Parlament Federacije BiH

Ured Visokog predstavnika (OHR)

Predsjednik Federacije BiH

Predsjedništvo BiH

Vlada Federacije BiH

Text Box: R E Z O L U C I J A  
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
Text Box: Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH je na svojoj 4. redovnoj sjednici, održanoj 15. decembra 2014.godine, između ostalog, pod tačkom 2. razmatrao ekonomsko-socijalni položaj članova Saveza samostalnih sindikata BiH i pod tačkom 3. Sporazum za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, te je, u vezi s tim,  usvojio sljedeće 

Z A K L J U Č K E

Glavni odbor SSSBiH je spreman energično se suprotstaviti daljem urušavanju prava radnika. Takođe, Glavni odbor SSSBiH će zahtjevati od vlada na svim nivioma da se u budžetima predvide sredstva za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali bez posla.
Glavni odbor SSSBiH daje punu podršku zaključcima Grupacije industrijskih sindikata, usvojenih 2. decembra 2014. godine, i stavlja na raspolaganje sve resurse SSSBiH u cilju realizacije pomenutih zaključaka.
Glavni odbor SSSBiH će zahtijevati od mandatara Vlade Federacije BiH da prije izbora i imenovanja Vlade FBiH obavi sastanak sa delegacijom Saveza samostalnih sindikata BiH na kojem će se prezentovati najozbiljniji problemi sa kojim se suočavaju članice i članovi SSSBiH.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zahtijeva od rukovodstva SSSBiH da u što kraćem roku definiše mjere i plan djelovanja SSSBiH u narednom periodu.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zadužuje Predsjedništvo GO SSSBiH da odmah, a najkasnije do 15.01.2015. godine, pripremi prijedlog konkretnih sindikalnih akcija i mjera, koje će provoditi organi SSSBiH i organi granskih sindikata – članica SSSBiH, u slučaju da trenutna ili novoformirana parlamentarna većina u FBiH i trenutna ili novoformirana Vlada FBiH kroz izmjene i dopune Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, bez saglasnosti Glavnog odbora SSSBiH, posegne za umanjenjem stečenih prava radnika na način kako je definisano Sporazumom za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.
Glavni odbor SSSBiH zadužuje organe granskih sindikata – članica SSSBiH da odmah, a najkasnije do 31.01.2015. godine, pripreme prijedlog konkretnih sindikalnih akcija i mjera, koje će provoditi organi granskih sindikata – članica SSSBiH, u slučaju da trenutne ili novoformirane parlamentarne većine i trenutne ili novoformirane Vlade na svim nivoima kroz izmjene i dopune granskih kolektivnih ugovora, bez saglasnosti granskih sindikata SSSBiH, posegnu za umanjenjem stečenih prava radnika na način kako je definisano Sporazumom za rast i zapošljavanje u BiH.
Glavni odbor SSSBiH izražava punu spremnost da, u slučaju izmjena i dopuna Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, a bez saglasnosti SSSBiH, iskoristi sve raspoložive resurse SSS BiH i svih granskih sindikata – članica SSSBiH sa ciljem rušenja vlasti u BiH na svim nivoima.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zadužuje Predsjedništvo SSSBiH i predsjednike granskih sindikata – članica SSS BiH da, najkasnije do 16.01.2015. godine, odnosno 01.02.2015. godine, putem Stručne službe SSS BiH, o prijedlozima konkretnih sindikalnih akcija i mjera izvijesti članove organa SSSBiH i organa granskih sindikata – članica SSSBiH.
Glavni odbor SSSBiH ovlašćuje Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH za realizaciju gore navedenih mjera.

    PREDSJEDNIK
 mr. Ismet Bajramović

Zaključci Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH

 

U vezi sa aktuelnim, vrlo ozbiljnim napadima na važeće radno zakonodavstvo i stečena prava radnika, s krajnim ciljem donošenja novog Zakona o radu, isključivo po mjeri poslodavaca, međunarodnih finansijskih i drugih institucija, koje su u službi interesa kapitala, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine dana 01.05.2015. godine u Tuzli usvaja

 

 

P R O G L A S

 

Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine

 

1. ZAKON O RADU JE RADNIČKI USTAV i ne može biti donesen bez saglasnosti radnika i sindikata.

2. Zakon o radu nije samo Zakon o radu, on je mnogo više od toga! Radni odnos, kao najvažniji institut Zakona o radu, nije samo obni ugovorni odnos između poslodavca i radnika. Radni odnos je društveni odnos i kvalitet radnog odnosa kroz materijalno obeštećenje za uloženi umni ili fizki rad radnika, odnosno plaću, koji određuje našu egzistenciju i egzistenciju naših porodica, našeg drtva i naše države. Radna mjesta, kvalitetan radni odnos i adekvatno plaćen rad određuju standard naše zajednice, našeg društva i naše države

3. Lažu svi oni koji kažu da je važeći Zakon o radu prepreka za poslovanje, investiranje, otvaranje novih radnih mjesta i nova zapošljavanja. Zaboravljaju da su glavne prepreke u pravnoj, ekonomskoj i socijalnoj nesigurnosti koju proizvode oni koji u naše ime vladaju, oni koji se ponašaju kao gospodari života i smrti. Glavna prepreka za razvoj i zapošljavanje je naša neodgovorna, nesposobna i korumpirana vlast koja u kontinuitetu proizvodi nestabilan politički i ekonomski ambijent. To je naša vlast koja je kroz kriminalnu privatizaciju opljačkala i još pljačka naše fabrike i predaje ih u ruke         profiterima, bliskim politkim i račkim tajkunima, vlast koja je ukinula na stotine hiljada radnih mjesta istjerujući radnike iz fabrika na ulice. Ista ta vlast godinama privileguje svoje moćnike, štiti ih od zakona svojim utjecajem na pravosudnu vlast i tužilaštva, poreske uprave i inspekcijske organe i dozvolja im da ne plaćaju poreze i doprinose. Ista ta vlast, štiteći svoje profitere i kriminalce stvara nelojalnu konkurenciju i ubija sve poštene privrednike i poduzetnike koji hoće da rade po zakonu, namećući im prevelikeobaveze po različitim osnovama, koje nisu u stanju izvavati i koji kao takvi budu zbrisani iz privrednog života zemlje. To je naša vlast, to su naši vlastodršci, koji nas ne smatraju svojima.

4. Obmanjuju       javnost       svi oni koji kažu da su prepreka za nova zapošljavanja koletivni ugovori. Lažu svi oni koji kažu da su kolektivnim ugovorima radnici previše ztićeni ztićeni do te mjere da ih ne mogu nikako otpustiti. To je čista laž, jer nikada na ovim prostorima nije otpušten veći broj radnika nego što ih je otpušteno u posljednjih nekoliko godina. Obmanjuju javnost da je kolektivnim ugovorima definisana prevelika cijena rada. I to je laž, jer je prema našim kolektivnim ugovorima prosječna dnevnica radnika manja od satnice radnika u Njemkoj, Italiji ili Austriji.

5. ŠTA JE NJIHOV CILJ? Njihov cilj je da izmjenama Zakona o radu i ukidanjem kolektivnih ugovora ukinu pravne norme koje štite radnike. Prosto rečeno, oni hoće da razoružaju radnku klasu i da je ostave potpuno obespravljenu. Oni hoće da novim Zakonom o radu ukinu radni odnos na neodređeno     vrijeme, preferirajući    radni odnos na    određeno    vrijeme. Jednostavnije i jasnije reno oni hoće radni odnos pretvoriti u robovlasnki odnos. Takvu namjeru planiraju realizirati uvođenem u Zakon tzv. Agencija za iznajmljivanje radnika”. Oni hoće sve slobode na uštrb sloboda i prava radnika, da primaju kad hoće i koga hoće, a da otpuštaju radnike po svom nahođenju bez bilo kakvih obaveza prema njima. Oni zbog toga he Zakon o radu po svojoj mjeri i ukidanje kolektivnih ugovora. Oni više ne pišu i ne govore jezikom razumnim za svakog radnika i građanina. Tako oni hoće, kako kažu, za naše bolje sutra, na putu prema Evropskoj uniji, uvesti fleksibilizaciju tržišta rada na praznom prostoru, koje zapravo kod nas i ne postoji.

6. Oni „TOM NJIHOVOM FLEKSIBILIZACIJOM žele da porobe radničku klasu i udruženih snaga na tom neljudskom putu naravno imaju i svoju strategiju koju razvijaju i finansiraju novcem iz naših džepova. Političari rasipaju naše pare iz budžeta i stvaraju svoja lična bogatstva. Ovi drugi, njihovi bliski prijatelji profiteri, koji su opljačkali i prisvojili naše fabrike također su stekli ogromna bogatstva. Oni imaju m u prljavo stečenom novcu. Oni našim novcem plaćaju razne samozvane i nadobudne ekonomske analitičare i eksperte, „hurte i murtiće”, da javno istupaju u njihovu korist i razvlače pamet svima nama papagajskim pričama da su za teško ekonomsko-socijalno stanje našeg društva krivi radnici, kolektivni ugovori i na kraju njihove

interesne organizacije tj. sindikati. Oni hoće da nas posvaju između različitih sindikata, a idu i do te mjere da posvaju roditelje i djecu na način da proturaju priču kako se mladi ne mogu zaposliti zato što njihovi roditelji imaju radni odnos na neodređeno vrijeme. Oni hoće da posvaju naše članove sindikata sa njihovim sindikalnim rukovodstvima.

7. Šta mi hoćemo? IMAMO LI MI NAŠU STRATEGIJU? DA, IMAMO! Savez samostalnih sindikata ima svoju strategiju! Mi nemamo novac, ali imamo najveću m. Naša najveća moć su radnici naši članovi. Naša moć je masa udruženih radnika. Mi se mobilišemo za odbranu naših prava prava koja nam niko nije dao i prava za koja su se borili naši prethodnici. Mi se mobilišemo i za odbranu prava naše djece i budih pokoljenja. I današnji skup je mobilizacija.

8. U skladu sa našom strategijom donijeli smo sljedeće odluke: · Imenovali smo komisiju eksperata iz oblasti radnog prava;

· Imenovali smo pregovarački tim i definisali minimum ispod koga nećemo dati našu saglasnost na njihov Zakon o radu;

· Donijeli smo odluku o referendumu. Niko iz SSS BiH nema pravo i neće potpisati nikakav pristanak na Zakon o radu sve dok referendumom, na kojem će se izjašnjavati svi članovi sindikata pojedinačno, ne budemo dobili neophodnu većinu glasova;

· Mi imamo i strategiju za slučaj da pokaju da nas prevare, kao što to obično i rade. Ukoliko samovoljno, bez saglasnosti sindikata, upute u parlamentarnu proceduru prijedlog Zakona o radu na usvajanje, mi blokiramo Parlament FBiH i organizujemo proteste i štrajkove.

· Za uspjeh naših akcija moramo biti budni i spremni. Pozivamo vas, drage kolegice i kolege, danas prisutni na ovoj proširenoj sjednici, i sve druge naše članove, koje ćete vi pozvati, da budemo budni i spremni da na poziv SSS BiH u slaju potrebe u najkraćem mogućem vremenu budemo pred Parlamentom FBiH i da spriječimo donošenje Zakona o radu koji neće biti po mjeri radnika.

 

Tuzla, petak, 01.maj/svibanj 2015. godine

Text Box: Predsjedništvo Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine oštro osuđuje nerad i nefunkcionisanje izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH. U vrijeme kada ekonomsko-socijalni položaj radnika iz dana u dan biva sve teži i lošiji, a veliki broj radnih mjesta zatvoren i radnici ostavljeni na ulici, članovi vlasti na svim nivoima Federacije BiH se bave isključivo kadrovskom raspodjelom izbornog plijena. Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH zahtijeva od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da odmah pristupi rješavanju nagomilanih problema, posebno u realnom sektoru i da pristupi izradi seta zakona kojim će se poboljšati ekonomsko-socijalni položaj radnika, te konačno doći do otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja. 
Zahtijevamo da se, u najkraćem mogućem roku, pripreme i usvoje Zakon o socijalnom zbrinjavanju radnika koji su i koji će ostati bez posla, Zakon o povezivanju radnog staža, kako bi se hiljadama naših kolega omogućio dostojanstven odlazak u penziju, Izmjene zakona o posredovanju u zapošljavanju, kako bi se konačno regulisalo pitanje prijavljivanja na zavode za zapošljavanje radnika koji ostaju bez posla i bez prava na naknadu i primarnu zdravstvenu zaštitu, Izmjene zakona o stečaju i Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu. 
Nulti prioritet Vlade FBiH moraju biti ovi zakoni, moraju biti rad, radnici i ekonomija, a ne raspodjela mjesta u upravnim i nadzornim odborima kompanija.

Nulti prioritet Vlade FBiH moraju biti rad, radnici i ekonomija,

a ne kadrovska raspodjela izbornog plijena